“มงคลกิตติ์” เลี่ยงเจาะจงชำแหละ พ.ร.บ.งบปี 63 โวจะทำให้ดีที่สุด

ฝ่ายค้านอิสระ พร้อมอภิปรายงบประมาณ “มงคลกิตติ์” บอกชำแหละภาพกว้าง ไม่เจาะจงกระทรวงใดเป็นพิเศษ ยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะฝ่ายค้านอิสระ เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ส่วนตัวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออภิปรายไว้บ้างแล้ว ซึ่งจะอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในภาพรวมทั่วไป ไม่มีการเจาะจงตัวเลขงบประมาณของกระทรวงใดเป็นพิเศษ

พร้อมกันนี้ นายมงคลกิตติ์ ปฏิเสธ ที่จะตอบคำถามว่า ในการอภิปรายมีข้อเสนอที่จะปรับลดงบประมาณ ตรงจุดไหนบ้างหรือไม่ เพื่อให้สอดรับกับสภาเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน แต่ยืนยันจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ภาพข่าว “มงคลกิตติ์” เลี่ยงเจาะจงชำแหละ พ.ร.บ.งบปี 63 โวจะทำให้ดีที่สุด

“มงคลกิตติ์” เลี่ยงเจาะจงชำแหละ พ.ร.บ.งบปี 63 โวจะทำให้ดีที่สุด

ลุงคาบมาจาก sanook.com

Loading...
Loading...
%d bloggers like this: